Ośrodek pomocy duchowej

UWAGA!

Z powodu zagrożenia epidemicznego dyżury w Ośrodku Pomocy Duchowej zostają odwołane, z wyjątkiem spotkań wcześniej umówionych z księżmi. Dyżury telefoniczne będą kontynuowane.

MISJA OŚRODKA

Ośrodek Pomocy Duchowej w Łodzi został utworzony, po kilku latach modlitw i przygotowań, na początku 2010 r., z inicjatywy kilku osób świeckich oraz księdza egzorcysty archidiecezjalnego. Powstał jako próba odpowiedzi na potrzeby ludzi, zmagających się z problemami natury duchowej i emocjonalnej. Osób takich w dzisiejszym zabieganym i otwierającym się na różnorodne zagrożenia duchowe świecie jest niestety coraz więcej.

Misją Ośrodka jest służyć każdemu potrzebującemu, który przychodzi, przede wszystkim rozmową otwartą na słuchanie, radą, rozeznaniem, modlitwą wstawienniczą, informacjami o pomocy specjalistycznej, a w przypadku kapłanów także spowiedzią. W Ośrodku pomocy udzielają posługujący świeccy wolontariusze oraz kapłani Kościoła Katolickiego (w tym ksiądz egzorcysta). Ośrodek ten działa za zgodą i przy wsparciu pasterza diecezji łódzkiej – ks. abp Marka Jędraszewskiego.

FORMY POMOCY

 • problemy duchowe w relacji z Bogiem,
 • relacje w małżeństwie i rodzinie,
 • uzależnienia i współuzależnienia,
 • trudności w przyjmowaniu sakramentów,
 • uwikłanie w różne formy zła,
 • doświadczenie nękania duchowego,
 • osamotnienia, lęki, frustracje,
 • depresje,
 • kryzysy,
 • problemy w miejscu pracy oraz w szkole,
 • żałoba.

Wszystkich chcących skorzystać z pomocy, zachęcamy do przyjścia na rozmowę w dniach i godzinach dyżurów. Nie ma konieczności telefonicznego umawiania się przed przyjściem na dyżur.

Telefony do Ośrodka poza dyżurami nie są odbierane.
Nasza pomoc jest bezpłatna.

UWAGA!
W czasie wakacyjnym (lipiec-sierpień) nie ma dyżurów w piątki.