Pomoc rodzinie

Centrum Służby Rodzinie
93-162 Łódź
ul. Broniewskiego 1a
tel. 42 682-20-22, 684-14-60; fax 42 682-20-22 wew. 36
mail: csr@csr.org.pl
czynne: poniedziałek – czwartek 10.00-18.00, piątek 10.00-16.00
www.csr.org.pl

Centrum oferuje pomoc:

Poradnictwo Specjalistyczne:
porady rodzinne, porady psychologiczne, w tym: terapię rodzin i małżeństw, w zakresie problemów rodzinnych, małżeńskich, wychowawczych, osobistych, poradnictwo prawne, w zakresie prawa rodzinno-opiekuńczego, lokalowego, cywilnego.

Poradnictwa udzielają dyplomowani psychologowie, terapeuci, pedagodzy, doradca rodzinny, pracownik socjalny oraz prawnicy.

Wsparcie i poradnictwo specjalistyczne dla osób dotkniętych przemocą:

 • mające w rodzinie osoby uzależnione;
 • doświadczające przemocy fizycznej, psychicznej i ekonomicznej;
 • borykające się z trudnościami wychowawczymi.

Grupa wsparcia dla osób, które:

 • pochodzą z rodzin z problemem alkoholowym,
 • są współuzależnione (współmałżonek jest osobą uzależnioną od alkoholu lub substancji psychoaktywnych),
 • są rodzicami osoby uzależnionej,
 • przeżywają kryzys psychiczny, spowodowany nadużywaniem alkoholu przez bliską osobę.

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny
93-162 Łódź
ul. Broniewskiego 1a
tel. 42 682-18-88
mail: aoa@csr.org.pl; www.adopcja.net
czynny: poniedziałek-czwartek 10.00–18.00; piątek 10.00–16.00

Dom Samotnej Matki im. St. Leszczyńskiej
93-162 Łódź
ul. Broniewskiego 1a
tel. 42 688-18-49
mail: dsm@archidiecezja.lodz.pl
czynny: całą dobę

PORADNIA RODZINNA
(przy kościele pw. Matki Boskiej Anielskiej)
tel. (42) 689-31-12
Czynne: wt. godz.18.00
ul.Krasickiego 2a

SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE

 • problemy małżeńskie i rodzinne
 • wieczory dla zakochanych
 • reklekcje dla małżeństw niesakramentalnych

Elżbieta i Jerzy Marcinkiewiczowie
tel. (42) 681-32-25

www.spotkaniamalzenskie-lodz.pl

OO. DOMINIKANIE

 • sytuacje kryzysowe
 • konflikty rodzinne
 • sekty
 • próby samobójcze

ul. Zielona 13 (wejście od ul.Wólczańskiej)
tel. (42) 639-28-70, (42) 639-28-76, 880-826-114
Czynne: środa, czwartek, godz. 16.00-18.00

REKOLEKCJE W OGNISKU MIŁOŚCI W OLSZY
(pod Łodzią)

 • rekolekcje dla rodzin, małżeństw, osób samotnie wychowujących dzieci, młodzieży, narzeczonych, bezżennych

tel. (46) 874-86-05
tel. 693-468-233
Olsza 33, Rzgów
www.ogniskomilosci.pl

PORADNIA NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY
(przy kościele pw. Św.Teresy)
ul. Kopcińskiego 1/3
tel. 505-475-005
Czynne: wtorki i czwartki od godz. 19.00

NATURALNE LECZENIE NIEPŁODNOŚCI (naprotechnologia)
www.naprotechnologia.pl
www.naprotechnology.com
Lekarz zajmujący się naprotechnologią:
Aleksandra Baryła – tel. 501-669-674

PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI MEDICA PLUS
Naprotechnologia
NZOZ Centrum Medyczne – Szpital Św. Rodziny

 • diagnostyka i naturalne metody leczenia

90-302 Łódź, ul. Wigury 19
tel.: (42) 254-96-00
infolinia: 801-700-767
e-mail: info@medicaplus.pl
www.medicaplus.pl

STOWARZYSZENIE TRUDNYCH MAŁŻEŃSTW „SYCHAR”

 • pomoc dla sakramentalnych małżeństw przeżywających kryzys
 • spotkania, rekolekcje,dni skupienia
 • warsztaty
 • poradnictwo (prawne, psychologiczne)
 • internetowe forum pomocy, programy pomocy

ul. Skaryszewska 12, Warszawa
tel.: (22) 863-04-59

DUSZPASTERSTWO MAŁŻEŃSTW NIESAKRAMENTALNYCH
ks. Krzysztof Janiec
tel. (42) 680-24-05
696-437-340
parafia Najświętszego Imienia Maryi
ul.Sopocka 23/29, Łódź

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE DLA DZIECI

„Świetlica Podwórkowa” dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w środowisku o wysokim zagrożeniu zjawiskiem wykluczenia społecznego
ul. Pomorska 54, 91- 408 Łódź
tel. 42 661-60-95
www.cwt.org.pl

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE DLA DZIECI „CARITAS”  W ŁODZI
Czynne w godz. 14:00-18.00

 • ul. Gdańska 111, tel. (42) 639-95-81
 • ul. Piotrkowska 85, tel. (42) 632-85-36
 • ul. Czarnieckiego 4, tel. (42) 657-10-33

KLUB DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „CARITAS”
ul. Łódź, Rybna 13, czynne w godz. 16.00-20.00
tel. (42) 654-85-36

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA DLA DZIECI „ANIELISKO”
przy kościele oo. Jezuitów
Łódź, ul. Sienkiewicza 60
www.archidiecezja.lodz.pl/jezuici