Przemoc

800-112-800 -  CAŁODOBOWY, ANONIMOWY, BEZPŁATNY TELEFON, CZYNNY 7 DNI W TYGODNIU – miejski numer telefonu dla ofiar przemocy przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Stop Przemocy. Telefon dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców
Tel: 42 682 28 37, poniedziałek – piątek: 10.00 – 18.00

Punkt Informacyjny dla ofiar przemocy
Łódź, ul. Broniewskiego 1a, środa: 15.00 – 17.00

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 85.
Placówka ma charakter całoroczny i całodobowy.
Tel. kontaktowy: (42) 640-65-91

Fundacja Pomocy Rodzinie OPOKA
90-223 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 78/80
biuro@fundacja-opoka.pl
telefon fax: (42) 633-75-43
telefon interwencyjny: (42) 630-61-80
telefon komórkowy: 501-420-968
www. fundacja-opoka.pl

Zakład Rehabilitacji i Readaptacji
ul. Niciarniana 41
tel.: (42) 674-38-96

 • Hostel – noclegownia dla osób z problemem alkoholowym, ul. Przybyszewskiego 251/253
 • Hostel – noclegownia dla osób z problemem alkoholowym, ul. Niciarniana 41
 • Hostel – noclegownia dla sprawców przemocy domowej, ul. Niciarniana 41

Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą przy Miejskim Ośrodku Profilaktyki Zdrowotnej

90-004 Łódź, ul. Piotrkowska 102
tel. (42) 633 26 12
wt, czw – 15.00 – 19.00
śr, pt – 8.00 – 13.00
Ośrodek czynny w godz. 10.00 – 18.30

W skład Ośrodka wchodzą:
Poradnia leczenia uzależnień,
Poradnia zdrowia psychicznego,
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży,
Poradnia psychologiczna,
Poradnia promocji zdrowia.

Ośrodek zapewnia kompleksową, bezpłatną i całodobową pomoc dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu psychicznego poprzez:

 • prowadzenie bezpośrednich interwencji kryzysowych w siedzibie Ośrodka oraz w miejscu pobytu pacjenta,
 • prowadzenie telefonicznych interwencji kryzysowych,
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz psychiatrycznego indywidualnego i rodzinnego,
 • prowadzenie psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej w sytuacjach skrajnie urazowych (katastrofa, nagła śmierć, żałoba, gwałt, przemoc w rodzinie, próby samobójcze, klęski żywiołowe itp.)
 • anonimowa  telefoniczna pomoc psychologiczna poprzez serwis Telefonu Zaufania,
 • anonimowa telefoniczna pomoc psychologiczna dla matek i kobiet w trudnej sytuacji życiowej w związku z macierzyństwem poprzez Telefon Nadziei
 • realizacja programów profilaktycznych dot. uzależnień oraz promujących zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży
 • realizacja programów psychoedukacyjnych dla dorosłych
 • pomoc w rozwiazywaniu konfliktów na drodze mediacji
 • kompleksowa pomoc i poradnictwo  dla osób dotkniętych przemocą

Ośrodek Terapii Rodzin
90-715 Łódź, ul. Gdańska 29
tel. 42 630-24-15