Terapie, psychoterapie

Chrześcijański Ośrodek Psychologiczny
90-105 Łódź, ul. Piotrkowska 60
tel. 500-163-311 lub 798-445-673
www.psychologchrzescijanski.pl

Centrum Profilaktyki i Psychoterapii „Perspektywa”
90-258 Łódź, ul. Kilińskiego 46/100
(prawa oficyna, parter)
tel. 608 50-92-98, oraz 502 52-30-40
www.psychoprocentrum.pl

„Dom Miłosierdzia” przy Ośrodku Odnowy w Duchu Świętym
parafia oo. Jezuitów,
Łódź, ul. Sienkiewicza 60
www.dom.odnowa.jezuici.pl

Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik”
90-601 Łódź, ul. Zielona 13
tel. (42) 639 28 85
www.fundacjadominik.pl
Poniedziałek – 9:00-15:00
Wtorek – Czwartek – 15.00 – 18.00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy
Miejskim Ośrodku Profilaktyki Zdrowotnej
90-004 Łódź, ul. Piotrkowska 102
tel. (42) 633 26 12
pn – pt – godz. 10.00 – 18.30

Ośrodek zapewnia kompleksową, bezpłatną i całodobową pomoc dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu psychicznego poprzez:

  • prowadzenie bezpośrednich interwencji kryzysowych w siedzibie Ośrodka oraz w miejscu pobytu pacjenta,
  • prowadzenie telefonicznych interwencji kryzysowych,
  • prowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz psychiatrycznego indywidualnego i rodzinnego,
  • prowadzenie psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej w sytuacjach skrajnie urazowych (katastrofa, nagła śmierć, żałoba, gwałt, przemoc w rodzinie, próby samobójcze, klęski żywiołowe itp.)

Prywatny Gabinet Psychologiczny
(psycholog chrześcijański)
Anna Stelmaszczyk, Tadeusz Stelmaszczyk
Łódź, ul. Kościuszki 3 m 2a
tel. (42) 633-37-31 (w godz. 10.00 – 18.00)

Fundacja Pomocy Psychologicznej i Duchowej „Inigo”
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 61
tel. 22 542-87-24 , 797 002 584
www.inigo.org.pl

Fundacja działa we współpracy z Towarzystwem Jezusowym (zakon jezuitów). Fundację prowadzą  osoby z dużym doświadczeniem terapeutycznym o chrześcijańskim rozumieniu świata i człowieka. Można tu uzyskać wszelkie potrzebne informacje na temat pomocy w problemach psychologicznych i duchowych.

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
04-030 Warszawa, ul. Kinowa 19
tel.: 697-011-207
www.spch.pl