Charytatywna, Schroniska

Schronisko dla mężczyzn
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Łódź, ul. Szczytowa 11 92-114 Łodź
tel. 42 679-31-35
www.bratalbert.org.pl/portal/informator/lodz.html

Schronisko i noclegownia dla mężczyzn
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Łódź, ul. Spokojna 10/12 93-349 Łódź
tel. 42 645-94-79

Schronisko dla kobiet i dzieci
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Kwietniowa 2/4
93-361 Łódź
42 683-38-00

Regionalne Centrum Terapii Bezdomności
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Trębacka 3
93-367 Łódź
tel: 42 645-36-27
e.mail: rctb@o2.pl

Dom Samotnej Matki im. S. Leszczyńskiej
Zgromadzenie Sióstr Antonianek
ul. Nowe Sady 17
94-103 Łódź
tel. 42 688-18-49

Schronisko dla Kobiet im. Św. Brata Alberta
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Starorudzka 15/17
93-403 Łódź
tel. 42 683-38-00

Schronisko dla Kobiet
MOPS
ul. Gałczyńskiego 7
93-259 Łódź
tel. 42 643-13-20

Noclegownia dla mężczyzn i kobiet
MOPS
Konstantynów Łódzki
ul. Słowackiego 11/13
tel. 42 211-13-16

Schronisko dla mężczyzn
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. św. Anny 35
95-060 Brzeziny
46 874-02-59

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości
Dom na terenie archidiecezji łódzkiej:
90-557 Łódź, ul. Andrzeja Struga 90 A,
tel. 42 634-89-11

AKADEMIK CHRZEŚCIJAŃSKI
ul. Jaracza 11
90-261 Łódź
tel. 42 236-16-90, 696 032 086
www.chemin-neuf.pl/annuaire/polska/dom-studencki-lodz

JADŁODAJNIE
www.bratalbert.org.pl/portal/informator/lodz.html

Jadłodajnia PKPS
ul. Żeromskiego 54
Łódź
tel. 42 637-45-67, 42 637-40-12
Kuchnia Caritas Archidiecezji Łódzkiej
ul. Gdańska 111
90-507 Łódź
tel. 42 639-95-81

Stołówka przy Konwencie Ojców Bonifratrów
ul. Kosynierów Gdyńskich 61,
Łódź
tel. 42 646-71-80

APTEKI – LEKI Z DARÓW
Apteka przy Caritas Archidiecezji Łódzkiej
ul. Ks. Skorupki 13
90-458 Łódź
tel. 42 639-95-81

CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ
ul. Gdańska 111,
Biuro i informacja, tel. (42) 639-95-81, (42) 639-95-82

OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ul. Wólczańska 108, czynne w godz. 8.00-16.00
tel. (42) 636-02-30

OŚRODEK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ul. Gogola 12, czynne w godz. 8.00-16.00
tel. (42) 673-05-35

DOM DZIENNEGO POBYTU
ul. Gdańska 111
tel. (42) 639-95-81
ul. Czarnieckiego 4
tel. (42) 657-10-33

PUNKT POMOCY CHARYTATYWNEJ
ul. Wólczańska 108, czynne w godz. 8.00-16.00
tel. (42) 637-53-50