Inne

POMOC W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ
Grupa Wsparcia przy Centrum Profilaktyki i Psychoterapii „Perspektywa”
90-258 Łódź, ul. Kilińskiego 46/100
tel. 502 52-30-40
www.psychoprocentrum.pl

AUTYZM, ZESPÓŁ ASPERGERA, DYSFUNKCJE POŁĄCZONE – MŁODZIEŻ
Klasy terapeutyczne w systemie internatu od poniedziałku do piątku dla uczniów w wieku 13-21 lat
Gimnazjum o profilu katolickim „Scholar” i Liceum Ogólnokształcące „Erazmus”
tel. 42 276-55-88
www.erazmus.edu.pl

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „POGODNA JESIEŃ”
ul. Dojazdowa 5/7
tel. (42) 659-87-99

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
(Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP)
ul. Kosynierów Gdyńskich 20
tel (42) 646-11-70

FUNDACJA GAJUSZ

  • pomoc dzieciom przewlekle chorym
  • Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi Łódzkiej
  • program pomocy prawnej dla dzieci ofiar wypadków   komunikacyjnych
  • kampanie informacyjne na temat opieki nad dziećmi chorymi onkologicznie
  • wsparcie dla rodzin chorych dzieci

ul. Piotrkowska 17 (wejście D)
tel. (42) 631-00-41
sekretariat czynny pn-pt 9.00-17.00

ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI HOSPICYJNEJ 
(przy Caritas Archidiecezji Łódzkiej)
ul. Zgierska 121
tel. (42) 636-24-08, 607-617-090

HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI ZIEMI ŁÓDZKIEJ
wsparcie dla rodzin w żałobie
ul. Piotrkowska 17 (wejście D)
tel. (42) 632-06-06, (42) 632-50-54, 606-355-629

ŁÓDZKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
ul. Nastrojowa 10, Łódź
tel. (42) 656-97-97

STOWARZYSZENIE „HOSPICJUM ŁÓDZKIE” PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ I HOSPICJUM DOMOWE
ul. Jaracza 55
tel. (42) 637-90-24