Kontakt

Ośrodek Pomocy Duchowej
90-554 Łódź
ul. Łąkowa 42
budynek starej plebanii przy kościele MB Zwycięskiej
tel.:
42 630-98-17
691-399-455

telefony są odbierane tylko w godzinach dyżurów