Możesz nam pomóc

Wszystkich chcących pomóc materialnie Ośrodkowi Pomocy Duchowej prosimy o wpłaty na rachunek Fundacji Magnificat.

Fundacja Magnificat
90-554 Łódź
ul. Łąkowa 42
nr rach.:  87 1020 3352 0000 1402 0162 3073

z dopiskiem: „Darowizna na cele statutowe Fundacji Magnificat – OPD”.

Za wszystkie wpłaty z serca dziękujemy!